cách vượt qua nỗi cô đơn


Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về một ai đó...

Dù em biết rằng đã một mình bao lâu như thế thì chí ít cũng đã quen, hoặc phải học...

thông điệp cuộc sốngnỗi cô đơnnỗi buồn trong tình yêucách vượt qua nỗi cô đơn