chẳng cần yêu


Ở một khúc quanh nào đó của cuộc đời ta chẳng cần yêu...

Tại một thời điểm nào đó, rồi chúng ta ai cũng sẽ có lúc cảm thấy lười yêu, chẳng cần...

thông điệp cuộc sốngngại yêuchẳng cần yêu