con gái mạnh mẽ yêu


Con gái mạnh mẽ, yêu như thế nào?

Nặng không? Không nặng. Đau không? Không đau. Buồn không? Không buồn. Nếu em là một cô gái mạnh mẽ...

thông điệp cuộc sốngmạnh mẽcon gái mạnh mẽ yêutình yêu