đừng yêu khi chưa sẵn sàng


Đừng yêu ai khi chưa đủ sẵn sàng

Yêu một người là chuyện không hề dễ dàng. Trước khi muốn bắt đầu một mối quan hệ với một...

thông điệp cuộc sốngđừng yêu khi chưa sẵn sàngchuẩn bị trước khi yêu