nhiệm vụ của tuổi trẻ


Mạnh mẽ là nhiệm vụ của tuổi trẻ!

Tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, nhưng cuộc sống này đâu phải chỉ có những ngày...

thông điệp cuộc sốngmạnh mẽnhiệm vụ của tuổi trẻnghị lực