Nỗi buồn


Khi tôi có những nỗi buồn rất đẹp...

Điều quan trọng là chúng ta biết cách xác định xem mình sẽ chỉ buồn một lúc, buồn vài ngày,...

thông điệp cuộc sốngNỗi buồnmạnh mẽ