nỗi cô đơn


Cô đơn chẳng hề đáng sợ!

Người ta vẫn nói cô đơn đáng sợ lắm. Nó giống như con dao sắc ngọt, cứa vào những nỗi...

thông điệp cuộc sốngsuy nghĩ tích cựcnỗi cô đơnvượt qua nỗi cô đơn

Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về một ai đó...

Dù em biết rằng đã một mình bao lâu như thế thì chí ít cũng đã quen, hoặc phải học...

thông điệp cuộc sốngnỗi cô đơnnỗi buồn trong tình yêucách vượt qua nỗi cô đơn