tìm kiếm một tri kỷ


Khi ta có một tri kỷ

Khi ta gặp gỡ đúng người, tại đúng thời điểm, ta biết đó chính là tri kỷ của cuộc đời...

thông điệp cuộc sốngtri kỷtìm kiếm một tri kỷlợi ích khi có một tri kỷtri kỷ là gì