tình yêu không để khoe khoang


Bởi tình yêu không phải là thứ để khoe khoang

Người ta thường nói “có không giữ, mất đừng tìm”, vậy nên đừng bao giờ làm những điều khiến chúng...

thông điệp cuộc sốngtình yêu không để khoe khoangyêu khi sẵn sàngmùa yêu