tôn trọng người khác


Đừng bao giờ nhằm vào tính cách riêng của người khác

Hãy tưởng tượng ban là sếp. Bạn tự cho mình quyền phán xét tất cả mọi nhân viên. Bạn có...

tôn trọngtự do cá nhântôn trọng người khác