Đâu thể nào đã là chia tay

'It's Not Goodbye': 'So I'll just have to believe, somewhere out there you're thinking of me' - đó là ước mong của em, một ước mong mà biết rằng điều đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực ...

07/10/2016