Không một cô gái nào muốn trở nên mạnh mẽ trong mắt người mà mình thương.

Bởi vì một khi phải cố gồng mình lên để mạnh mẽ, cô ấy cũng chịu không ít những tổn thương… ...

03/11/2016

Là con gái, khóc chán rồi phải tự vui lên thôi!

Bởi vì ông Bụt dành cho cô Tấm chỉ có một trên đời, và tất cả các cô gái ngày này cũng chẳng còn ai muốn làm cô Tấm nữa! ...

04/11/2016