mong chờ tình yêu


Sao anh không đến vào mùa đông?

Bởi vì mùa đông đã là quá đẹp để chúng mình yêu nhau…

thông điệp cuộc sốngtình yêu mùa đôngmong chờ tình yêu