suy nghĩ tích cực


Cô đơn chẳng hề đáng sợ!

Người ta vẫn nói cô đơn đáng sợ lắm. Nó giống như con dao sắc ngọt, cứa vào những nỗi...

thông điệp cuộc sốngsuy nghĩ tích cựcnỗi cô đơnvượt qua nỗi cô đơn